ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/11.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 154449

Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) Κόπραινας του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας.(3)

Επιστροφή