ΦΕΚ 4191/Β/23.11.2017

  • 30 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 128799

Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησηςόρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουνυπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016,3908/2011 και 3299/2004.(1)

Επιστροφή