ΦΕΚ 4153/Β/24.07.2017

  • 30 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 179357

Διόρθωση της της οικ.170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα Κτηματολογικά Διαγράμματα και Πίνακες.(1)

Επιστροφή