ΦΕΚ 4136/Β/13.11.2017

  • 30 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 81628/5131

Παραχώρηση της παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (GovernmentCloud - G-Cloud) της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.(1)

Επιστροφή