ΦΕΚ 4232/Β/23.11.2017

  • 04 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΠΟΛ :1187

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.(1)

Επιστροφή