ΦΕΚ 4194/Β/31.10.2017

  • 04 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 87589/31091

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, ως προς το άρθρο 19 αυτού.(5)

Επιστροφή