ΦΕΚ 336/Δ/17.10.2017

  • 06 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 158292

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού στη θέση «Ναυτίλος» του Δήμου Συβότων Π.Ε. Θεσπρωτίας.(2)

Επιστροφή