ΦΕΚ 337/Δ/18.10.2017

  • 03 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 7408

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος 'ΡΕΜΑ Ι' πλησίον του αντλιοστασίου Α/Σ1 και τμήματος του ρέματος 'ΡΕΜΑ ΙΙ΄ πλησίον της ΕΕΛ, στην περιοχή της Δ.Κ. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή