ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/17.10.2017

  • 03 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 172854/2598

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 880 στην περιοχή «Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Κοζάνης.(1)

Επιστροφή