ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/09.10.2017

  • 03 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 6806

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από άρση απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 184/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 105 από χώρο Αθλητισμού σε οικοδομήσιμο τμήμα, με όρους δόμησης όμοιους με τα υπόλοιπα Ο.Τ. του ρυμοτομικού σχεδίου και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, σύμφωνα με το συνημμέ-ο τοπογραφικό.(2)

Επιστροφή