ΦΕΚ 249/ΑΑΠ/20.10.2017

  • 01 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 66295

Έγκριση των αριθμ. 289/2015 και 83/2016 Πράξεων της Λιμενικής Επιτροπής Λέσβου με θέμα «Επέκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καβάκι Πέτρας».(1)

Επιστροφή