ΦΕΚ 248/ΑΑΠ/04.10.2017

  • 01 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΔΠ0015717/0868Β'/ΕΞ2017

Μερική αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 1069345/3130/ Δ0010/21-7-2010, κοινή υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 334/τ.ΑΑΠ/12-8-2010) των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, για αρχαιολογικούς σκοπούς στο Ο.Τ.Γ. 213 στο Άργος, Ν. Αργολίδας. (1)

Επιστροφή