ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 8087

Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 1731/28-06-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 134 στρεμμάτων, στην Δ.Θ. «Μεγάλο Ρέμα» του Κοινοτικού δάσους Ποντοκερασιάς, Τ.Κ. Ποντοκερασιάς , Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Φ.Ε.Κ. 504/τ.Δ΄/24-09-1985).(1)

Επιστροφή