ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 8567

Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 2517/30-10-1984 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 225 στρεμμάτων, στη θέση «Αμυγδαλιές» περιοχής Κοιλαδίου, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Φ.Ε.Κ. 667/τ.Δ΄/31-12-1984).(3)

Επιστροφή