ΦΕΚ 321/Δ/21.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 8893

Άρση της αριθ. 2407/02-11-1994 απόφασης τουΝομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 185 στρεμμάτων, στη θέση «Παλάτι» περιοχής Παλατιανού, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, (Φ.Ε.Κ. 1197/Δ΄/ 17-11-1994).(2)

Επιστροφή