ΦΕΚ 321/Δ/21.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 8894

Άρση της αριθ. Δ. 2324/06-09-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 184 στρεμμάτων, στη θέση «Όρια Βάθης - Φύσκας» του Δημοσίου δάσους Φύσκας, Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, (Φ.Ε.Κ. 499/Δ΄/24-09-1985).(1)

Επιστροφή