ΦΕΚ 320/Δ/17.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 8335

Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 2368/03-11-1980 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 415 στρεμμάτων, στις θέσεις «Ρουμάνι» κα«Προφήτης Ηλίας» περιοχής Αντιγόνειας, Δ.Ε Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, (Φ.Ε.Κ 681/Δ΄28-11-1980).(1)

Επιστροφή