ΦΕΚ 320/Δ/17.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 8734

Άρση της υπ' αριθμ. 325/16-02-1983 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 300 στρεμμάτων, στη θέση 917 αγροτεμάχιο Μελλισουργειού, περιοχής Κοκκινιάς, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, (Φ.Ε.Κ. 609/Δ΄/14-11-1983).(2)

Επιστροφή