ΦΕΚ 320/Δ/25.08.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 9055

Ανάκληση της υπ' αριθμ. Δ. 613/12-04-1982 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 43 στρεμμάτων, στη θέση «Ύψωμα» περιοχής Αγίου Μάρκου, Δ.Ε. Κρουσσών, Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Φ.Ε.Κ. 366/ Δ΄/30-07-1982).(3)

Επιστροφή