ΦΕΚ 398/Δ/30.11.2017

  • 18 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 7323

Ανάκληση των με αριθμ. πρωτ. 3047/7-4-2006 και 3566/13-4-2009 αποφάσεων του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων του μη πλεύσιμου ποταμού Αραπίτσας στο Δήμο Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας (ΦΕΚ 364Δ/ 4-5-2006 και ΦΕΚ 173Δ/6-5-2009 αντίστοιχα).(4)

Επιστροφή