ΦΕΚ 394/Δ/28.11.2017

  • 18 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 290224

Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΓΟΥΒΙΕΛΟΙ» Ν. Καλάμου Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(1)

Επιστροφή