ΦΕΚ 4459/Β/15.12.2017

  • 18 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ 393

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017 (Β΄4156) «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93)».(6)

Επιστροφή