ΦΕΚ 4445/Β/14.12.2017

  • 15 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 137926

Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.(1)

Επιστροφή