ΦΕΚ 4443/Β/11.12.2017

  • 15 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 4876

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β') απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της στο Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης)», όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ' αριθμ. 2613/14-07-2017 (ΦΕΚ 3129 Β').(1)

Επιστροφή