ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 163481/2992

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τηνπαράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010.(3)

Επιστροφή