ΦΕΚ 4413/Β/08.12.2017

  • 15 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 103619/36529

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κυθήρων ως προς το άρθρο 17 αυτού.(3)

Επιστροφή