ΦΕΚ 4409/Β/04.12.2017

  • 15 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 171813/3193

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 93206/1739/20-07-2016 (ΦΕΚ 2380/Β/02-08-2016) απόφασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί Σύστασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 27 του ν.4399/2016 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.(2)

Επιστροφή