ΦΕΚ 4385/Β/08.12.2017

  • 14 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ0002080ΕΞ2017/ΧΠ2154

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 27ης Φεβρουαρίου 2015 στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή