ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/22.11.2017

  • 14 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. 22-11-17

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας μελών του «Συλλόγου Οικοπεδούχων Ανώπολης» στη θέση «Κοψάς» της Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (Ν. Ηρακλείου)».(1)

Επιστροφή