ΦΕΚ 327/Δ/04.10.2017

  • 01 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 61582

Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού -παραλίας στη νήσο Μακρόνησο, δήμου Κέας,Νομού Κυκλάδων.(1)

Επιστροφή