ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393

Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και καθορισμός τελών διοδίων που εισπράττονται σε αυτούς.(2)

Επιστροφή