ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393

Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωναμε το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρουδεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).(3)

Επιστροφή