ΦΕΚ 360/Δ/06.11.2017

  • 28 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 4688

Επανακαθορισμός αιγιαλού στην περιοχή Φλορίδα Καρτερού Ηρακλείου.(2)

Επιστροφή