ΦΕΚ 4155/Β/28.11.2017

  • 28 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32

Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.(1)

Επιστροφή