ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/31.10.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 279188/4745

Τροποποίηση στο Ο.Τ. 117 του Ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας.(2)

Επιστροφή