ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4327

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέου Ζυγού Δήμου Καβάλας στα Ο.Τ.11 και ΚΦ6.(1)

Επιστροφή