ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4326

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Χρυσούπολης στο ΟΤ που περικλείεται από τις οδούς Καλυψούς - Αναγνωστάκη - Θάσου- Παλ. Πατρ. Γερμανού (ΟΤ Γ129).(2)

Επιστροφή