ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/27.10.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 41055/1317

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς επί υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης της οδού Κων. Καραμανλή με κάτω Περιφερειακή Οδό.(1)

Επιστροφή