ΦΕΚ 366/Δ/02.11.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 256967

Καθορισμός αιγιαλού,παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «ΘΕΡΜΗΣΙΑ» του Δ. Ερμιόνης Ν. Αργολίδας (από θέση Πηγάδι έως γεωγραφικό όριο Π.Ε. Αργολίδας με Π.Ε. Αττικής) μπροστά από τις θέσεις «Λίμνη Κουρμπουλά», Λίμνη Σαχτούρη» και «Μετόχι» και Επανακαθορισμό των κορυφών αιγιαλού και παραλίας στην Θέση «Μετόχι» που είχαν καθοριστεί με την με αριθμ. 1633/27 9 1996 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελ/σου (ΦΕΚ 1211/τ.Δ΄/10 10 1996).(1)

Επιστροφή