ΦΕΚ 359/Δ/02.11.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 261983

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού καιπαραλίας στην θέση «Είσοδος Λιμένος Πορτοχελίου - Μπρεσκίζα Αργολίδας Ν. Αργολίδας».(2)

Επιστροφή