ΦΕΚ 4083/Β/10.11.2017

  • 27 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 276433

Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(1)

Επιστροφή