ΦΕΚ 326/Δ/13.10.2017

  • 25 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 13239/170429

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίαςστη θέση «Ξηρόπολη» Βασιλικού, Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Ευβοίας.(1)

Επιστροφή