ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/24.10.2017

  • 03 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. Γ.Γ.Δ.Π. 0016711ΕΞ2017

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και Σχεδίου Γενικής Διάταξης χωροθέτησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων υποδομής Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος για την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ «Αγ. Ιωάννης Σιθωνίας»(1)

Επιστροφή