ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/17.10.2017

  • 09 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΠΧΣ 4151

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στο Ο.Τ. 264 στην Αδιέξοδο Α΄ της οδού Ηροδότου. (2)

Επιστροφή