ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/13.09.2017

  • 09 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 55658

Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή από θέση «Άγιος Αθανάσιος - Πατούδι» αγροτικής Περιφέρειας Μόριας Νομού Λέσβου.(1)

Επιστροφή