ΦΕΚ 3964/Β/02.11.2017

  • 10 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 91294/32326

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπετσών, ως προς το άρθρο 13 αυτού.(3)

Επιστροφή