ΦΕΚ 3954/Β/01.11.2017

  • 10 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 69200

Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης από το Δήμο Σύρου - Ερμούπολης για την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου.(5)

Επιστροφή