ΦΕΚ 3948/Β/27.09.2017

  • 13 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. Δ.Ο.οικ.3000

Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστών επιχειρησιακών μονάδων ανεξαρτήτως υπεύθυνων για τη σύναψη συμβάσεων.(4)

Επιστροφή