ΦΕΚ 351/Δ/26.10.2017

  • 14 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 68018

Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλούστην παραλιακή περιοχή έμπροσθεν των Κ.Μ. 731και 1249 Γαιών Καλάθου του Δήμου Ρόδου. (1)

Επιστροφή