ΦΕΚ 3978/Β/27.10.2017

  • 16 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 88195/31286

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας ως προς το άρθρου 20 αυτού.(3)

Επιστροφή